✉ mikolaychuk@gmail.com

Словник термінології та сленг рекламіста

ATL (Above the line) – такі засоби рекламного впливу, як телебачення, радіо, преса, рекламні плакати.

By StoryMaker
Від StoryMaker

ATL (Above the line) – такі засоби рекламного впливу, як телебачення, радіо, преса, рекламні плакати.

Авторське право – виключне право на відтворення, публікацію і продаж змісту і форми літературного, музичного або художнього твору. У рекламі: Виключне право, що надається авторам рекламного оголошення Законом про охорону авторських прав з метою захисту реклами від плагіату, продажу або використання її іншими особами без особливо обумовленого на те дозволу авторів.

Антрефіле (entrefilet) – маленька стаття або замітка в газеті, поширена в комерційній пропаганді для передачі інформації про фірму, виставці, ярмарку і зазвичай не має ні заголовка, ні підпису.

Цільова аудиторія – група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо.

Зріз аудиторій – мета рекламного дослідження, що визначає характеристики аудиторії: стать, вік, сімейний стан, освіту і т.д.

BTL (Below the Line) – стимулювання продажів і інші види інформаційного впливу, що включають ряд заходів і засобів – стимулювання збуту, мерчандайзинг, POS– матеріали, пряма поштова розсилка, зв’язку громадськістю. BTL дає можливість донести рекламне повідомлення або заклик до покупки безпосередньо до індивідуального споживача. У цьому випадку повідомлення носить максимально особистий та індивідуальний характер, місце дії максимально схоже з місцем продажу або з місцем, де приймається рішення про покупку. BTL– реклама – всі види реклами, крім реклами в ЗМІ.

Бренд – торгова марка або товар, який має широку популярність. Позитивно сприймається більшістю споживачів.

Брендинг – вся система маркетингових і PR– акцій, спрямована на створення бренду. Від наявного невідомого товару або фірми до – “у всіх на слуху”.

Бенчмаркінг (Benchmarking) — це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства– конкурента з метою порівняння із власним та переймання його найкращих методів роботи. Дослідження технології, технологічних процесів і методів організації виробництва і збуту продукції на кращих підприємствах партнерів і конкурентів з метою підвищення ефективності власної фірми. Метод аналізу переваги і оцінки конкурентних переваг партнерів і конкурентів однотипної або суміжній галузі з метою вивчення та використання досвіду.

Блікфангі – предмет, що привертає увагу покупця, перехожого або відвідувача виставки.

Брандмауер – глуха стіна будівлі, на якій кріпиться щитова реклама, викладається панно або наноситься зображення на штукатурку. Зазвичай реклама на брандмауері має великі розміри.

Бриф – завдання, яке видає клієнт агентству, написане у відповідності зі спеціальною формою і містить ряд обов’язкових пунктів.

Бродсайт – листовий рекламний матеріал великого формату, який складається і розсилається поштою без конверта.

Вобблери (воблери) (Wobble) – це невелика підвіска з одностороннім друком на картоні і фігурної висічкою, на гнучкій, часто прозорій ніжці, за рахунок еластичності якої є рухомою конструкцією. Призначення воблери – привернути увагу покупців до того місця на полиці, де розміщений рекламований товар. Традиційно вобблери використовуються в універсальних магазинах, супермаркетах.

Дегустація (Consumer Promotion) – стимулювання покупця з метою ознайомити цільову аудиторію ТМ зі смаком, властивостями, а також з метою ініціації пробної покупки товару. Види дегустацій: пряма (випробовується продукт) і суха (без випробування продукту) – мається на увазі інформування покупця про ТМ, спосіб вживання, відмінності продукту (проводяться тільки в місці продажу).

Демаркетинг – (скорочення збуту або сегменту ринку) — негативний маркетинг, спрямований проти певної марки або групи товарів. Застосовується, якщо потреба в товарі перевищує можливості виробництва.

Діагностика конкурентного середовища – специфічний, самостійний етап маркетингового дослідження, необхідний для формування більш повного і точного уявлення про внутрішні мотиви поведінки конкурентів.

Диверсифікація – вид товарної стратегії, відповідно до якої підприємство розширює число продуктів, що виробляються. Одночасне розширення, розвиток двох і більше, не пов’язаних один з одним видів виробництв з метою завоювання нових ринків і отримання додаткового прибутку. Застосовують горизонтальну, вертикальну і приховану стратегії диверсифікації.

Диспенсер (dispenser) – рекламна поверхня з приклеєною або суцільною кишенею. Служить диспенсер для викладки і роздачі рекламних матеріалів (буклети, листівки і т.п.). Стійка для рекламованого товару.

Event marketing – (маркетинг на видовищних заходах) Реклама продукції, яка роздається на таких заходах, як концерти, спортивні змагання, виставки творів мистецтва та інше.

Життєвий цикл товару – певний період (цикл) часу, що відображає основні етапи розвитку товару з моменту його розробки до виведення з ринку; від нього безпосередньо залежить рівень прибутку продавця (продуцента) на кожному з етапів (стадій) циклу. В процесі розвитку продажів товару і отримання прибутку зазвичай виділяють п’ять етапів: етап розробки товару (дориночний), етап виведення (впровадження) товару на ринок, етап зростання обсягу продажів товару, етап зрілості (насичення), етап занепаду продажів або елімінації товару з ринку.

Парасолька цін – підтримка цін на рівні, встановленому фірмою-лідером.

Імідж – образ товару, схожість, відображення, уявлення про що-небудь. Соціально-психологічне явище, тісно пов’язане з економікою товарного ринку. Імідж товару асоціюється з репутацією товару, товарної марки, підприємства і країни-виробника.

Іміджева реклама – реклама, головною метою якої є забезпечення популярності бренду, торгової марки або імені конкретної людини (як правило, в політичній рекламі), зазвичай з перспективою на майбутнє.

Ігровий промоушн – просування продукції ігровими методами (лотереї, конкурси, розіграші призів). Проводиться як в місцях продажу, так і на вулицях, концертах, святах і т.д. При проведенні даного виду акцій часто використовуються ЗМІ для ширшого залучення цільової аудиторії до заходу. Є також методом стимулювання дистриб’юторів за допомогою проведення конкурсів.

Іменна стаття – матеріал, написаний відомою людиною для того чи іншого видання. Авторство знаменитості помітно підвищує престиж публікації і довіру читачів до неї, хоча іменні статті, як правило, тільки візується «зіркою», а складаються або редагується PR– відділом.

Інформаційний привід – подія, яка може зацікавити публіку: читачів, глядачів чи слухачів.

При певних умовах інформаційний привід дозволяє створити інформаційне повідомлення (новина).

П’ять характеристик події, яку здатна породити новина:

подія стосується селебріті або політиків;
в події повинен бути головний (позитивний) герой, що дозволяє публіці ідентифікувати себе з ним;
краще – це негативна подія;
подія має однозначно розумітися публікою;
подія має бути максимально узгоджена та перекликатись з популярними на даний момент темами новин.
Кейс-сторі – тип тексту в PR – «історія – випадок». Інформаційним приводом тут є позитивний або негативний досвід споживання продукту або послуги компанії, рішення конкретної проблеми, яке може стати прикладом. Кейс-сторі охоче публікують ділові та спеціалізовані видання, оскільки ці матеріали несуть в собі освітній аспект, тим самим видання допомагає своїм читачам, які стикаються з подібними проблемами та ситуаціями.

Концепція рекламної кампанії – загальне уявлення, що включає рекламну ідею, рекламну аргументацію, особливості рекламних повідомлень, обґрунтування вибору засобів розповсюдження реклами, тип і логіку рекламної кампанії з урахуванням маркетингових завдань рекламодавця.

Копірайтер (copywriter) – фахівець зі створення рекламних слоганів, текстів і замовних статей, які мають прямий або відносний рекламний характер.

Крос-промоушн – спільні акції.

Кронштейн – металева конструкція, яка використовується для кріплення коробів до вертикальних конструкцій.

Логотип – оригінальне зображення назви рекламодавця, що використовується як символ товару або фірми, часто є торговою маркою.

Марка – ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, що ідентифікують товари або послуги одного або декількох виробників, марка виробника і продавця – торгова марка, і ознаки, що відрізняють їх від конкуруючих товарів та послуг.

Маркетинг як ринкова діяльність – організація і управління процесом виявлення, врахування та задоволення вимог, бажань споживача, що робиться на замовлення та для отримання прибутку.

Маркетинг на видовищних заходах (Events Marketing) – реклама продукції, яку презентують на таких заходах як концерти, спортивні змагання, виставки творів мистецтва і т.п.

Маркетингові завдання – стратегічні завдання, пов’язані з розвитком фірми і збутом товару. Такі як планування товарного асортименту, ціноутворення, організація реклами, стимулювання збуту, розподіл товарів, їх зберігання та транспортування, управління торгово– комерційним персоналом, здійснення сервісу і т.п. Головна мета – створити умови для пристосування виробництва до попиту споживачів і вимогам ринку, розробити систему заходів, що забезпечують просування товару від виробника до кінцевого споживача.

Маркетингова стратегія – широкомасштабна програма досягнення найголовніших маркетингових цілей фірми. Розробка маркетингової стратегії передбачає визначення цільового сегмента ринку, розробку адекватного йому комплексу маркетингу, визначення тимчасових періодів до основних заходів та вирішення питань фінансування. Маркетингова стратегія є основою для рекламної стратегії.

Меседж (мessage) – первинний елемент процесу передачі інформації від комунікатора до одержувача.

Метод “фокус-групи” – якісний метод дослідження ринку, що передбачає організацію обговорення в групі з 8 – 10 осіб питань якості конкретного товару або послуги.

Місія – це короткий вираз основної мети підприємства, чітко сформульована причина його існування.

Мобайли – рекламні зображення великого формату з підвісними стельовими пристроями. Виготовляються плоскі, складові і об’ємні. Прямокутні і фігурні мобайли з зображеннями товарів відмінно виглядають в місцях продажів і стимулюють споживача до здійснення покупки, а також сприяють запам’ятовуванню марки.

Мобільні стенди – практичні, легкі, компактні і швидко конструкції, призначені для проведення різних рекламних акцій і заходів.

Медіа-бриф (media briеfer) – вихідні дані для медіа-плану визначаються на самому початку розробки медіа– стратегії і включають в себе відомості про терміни і географію проведення рекламної кампанії, наявний бюджет, цільової аудиторії реклами та ін.

Медіа – це вся сукупність засобів масової комунікації, засоби поширення реклами.

Мерчендайзинг – мистецтво збуту товару, маркетингова діяльність в роздрібній торговельній точці, що включає в себе розміщення товару, розробку і розміщення рекламних матеріалів, які містять інформацію про товар в тому місці, де споживач готовий зробити покупку.

“Мозковий штурм” – пошук нетрадиційного рішення проблеми шляхом обговорення декількома фахівцями різного профілю.

Муар – дефект, візерунок, додатковий малюнок на растровому зображенні (відбитку), що з’являється у вигляді квадратів або хвилястих ліній. Є поліграфічним браком.

Паблік рілейшнз (Public Relations або PR) – комунікативна активність, (включаючи непряму рекламу), спрямована на формування гармонійних відносин з суспільством, звичайно відкрито оплачувана і використовувана як доповнення до реклами, здійснювана з метою інформування громадськості про фірму, її товари, завоювання довіри і формування позитивного іміджу.

PR– послуги – організація зв’язків з громадськістю та формування громадської думки – як супровід BTL-комплексу: від ідеї до звіту і рекомендацій. Інструментарій: прес-конференції, press-party, презентації, організація спонсорської та благодійної діяльності, створення і публікація повинних повідомлень і ін. Підготовка інформаційного наповнення заходів: прес-матеріали у формі прес-релізів, прес-папок та ін. Робота з цільовими ЗМІ : формування переліку рекомендованих ЗМІ, робота з редакціями і кореспондентами, розсилка матеріалів, організація інтерв’ю та інш. Моніторинг і аналіз публікацій.

Пабліситі – популяризація, створення популярності. Дії, спрямовані на привернення уваги.

Пост-тестування – елемент системи контролю рекламної діяльності, який здійснюється в формі рекламних досліджень ефективності рекламного звернення (рекламної кампанії) після їх широкомасштабної практичної реалізації.

Prisma vision – конструкція в зовнішній рекламі, яка періодично змінює зображення шляхом повороту трикутних елементів, кожен раз утворюють новий малюнок. Використаний принцип дитячих кубиків.

Презентація – рекламний захід, що включає в себе демонстрацію товару і постановочне (музичне) уявлення, а також фуршет.

Прес-реліз – засіб паблік рілейшнс, інформаційний бюлетень, призначений для газет, журналів, радіо– і телередакцій, з яких вони можуть отримати цікаву для них інформацію. Особливістю прес-релізу є безкоштовна публікація огляду повинного характеру повідомлення.

Промислова реклама – реклама, націлена на підприємців, які купують або здатних вплинути на придбання товарів промислового призначення.

Пряма поштова розсилка (Direct Marketing) – маркетингові комунікації “з рук в руки” – організація центру продажів (call-centers), створення і ведення баз даних, кур’єрська доставка рекламної інформації.

Промоушн (Рromotion) – сприяння продажу, збуту, проведення заходів впливають на кінцевого споживача.

Промоутер – співробітник, який професійно займається просуванням компанії, проектів, товарів на ринок.

Point of Sales (POS) – місце продажу (магазини, супермаркети, ринки і т.д.).

POS– матеріали – засоби оформлення місць продажів, завдання яких полягає в підвищенні рівня продажів конкретного товару або групи товарів в даній торговій точці.

Рейтинг – основна характеристика носія рекламного повідомлення.

Рекламна кампанія – комплекс рекламних заходів, здійснюваних відповідно до єдиної метою і концепцією.

Retail Audit – моніторинг роздрібної торгівлі; класифікація магазинів (з конкретного виду товару); репрезентативна вибірка конкретних типів магазинів; оцінка дистрибуції товару, середнього асортименту; місця, займаного на полиці даним видом товару, а також товарами-конкурентами; моніторинг активності конкурентів. Розробка мерчандайзинг-стандарту, стратегії роботи в роздробі, визначення потреби в POS– матеріалах.

Сейлз промоушн (sales promotion) – безпосереднє стимулювання збуту. У найширшому сенсі являє собою всі види діяльності, пов’язані з наданням інформації, в тому числі і комерційної реклами про товар або послугу, їх характеристик, ступеня відповідності усвідомленим запитам споживача, а так само всі види комунікацій маркетингу.

Cтімулірованіе збуту (sales promotion) – короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі або продажу товару / послуги. Здійснюється як у напрямку до покупця (consumer promotion), так і у напрямку до торгово-провідної мережі (trade рromotion).

Слоган – рекламне гасло: чітка, ясна і стисла формулювання рекламної ідеї, яка легко сприймається і запам’ятовується.

Прихована реклама – загальна назва матеріалів в пресі і художніх творах, що містять позитивну, комерційно важливу для певної фірми інформацію.

Маркетинг подій – організація масових розважальних заходів – фестивалі, вечірки і т. П.

Засоби масової інформації (ЗМІ) – газети, журнали, радіо, телебачення, інтернет.

Спот – коротке рекламне звернення або рекламний ролик, що вставляється між теле– і радіопрограмами, тривалістю від 10 до 60 секунд.

Trade Promotion – засоби впливу, що стимулюють збут товару шляхом активізації роботи товаропровідної мережі. Включає як економічні способи впливу: конкурси і премії для продавців, так і неекономічні: робота з інформування оптових і роздрібних продавців про товар, оформлення місць продажів, розміщення POS– матеріалів.

Стимулювання покупця (Consumer Promotion) – засоби впливу, що стимулюють попит і збут товару, включаючи економічні: семплінг, тестінг, купони, пільгові покупки, розіграші, ігри, конкурси для покупців, премії.

Стратегія рекламної діяльності – методологія, яка використовується рекламодавцями для досягнення своїх рекламних цілей і включає такі елементи комплексу рекламного творчості, як цільова аудиторія, концепція продукту, ЗМІ, рекламне повідомлення.

Семплінг (Sampling) – поширення зразків продукції і рекламних матеріалів. здійснюється шляхом безкоштовної роздачі зразків або рекламних матеріалів в торгових точках, на жвавих вулицях, в клубах, на концертах і шоу-заходах, а також в інших місцях зосередження цільової аудиторії.

Трейд – маркетинг – діяльність, спрямована на вивчення і задоволення потреб оптових і роздрібних торговців.

Сленг рекламщиків

Баня – (Banner) – «шапка», «заголовок».

Бріфовати – доносити до співробітників творчого відділу агентства суть майбутнього проекту.

Бурст (Burst) – особливо сильний, креативний елемент рекламного повідомлення, що впливає на споживача.

Ліпити – верстати.

Пішла хвиля – черговий сплеск дзвінків на фірму від рекламних агентів нового набору.

Вихлоп – ефект від реклами.

Велью (Value) – цінність, яка спирається на якість.

Цвях – ударний матеріал в пресі.

Гемморой – грошовий борг. Г

Гуща – фактура, зміст реклами, PR– статті.

Джинса, косуха – прихована реклама в пресі.

Домовитися на концептуальному рівні – досягти повного взаєморозуміння із замовником на стадії розробки концепції просування марки.

Доточив ідею – довести ідею до розуму.

Drinkable – якість продукту, що володіє легкими смаковими характеристиками.

Душний замовник – впертий, незговірливий рекламодавець.

Їздити по вухах – дати рекламу на радіо.

Залончевати бренд (launch) – вивести, запустити торговельну марку на ринок.

Засвітити – зробити щось відомим.

Затоптати піхотою – пустити торгових агентів до цільових клієнтам.

Заюзати (use) – використано занадто багато раз, не оригінально, чи не свіжо.

Гра в кеглі – безглузда «гра» зі шрифтами.

Імпакт (impact) – вплив рекламного продукту на аудиторію.

ІМХО (IMHO) – на мою скромну думку.

Інсайт (insight) – глибинна мотивація споживача. «Потрапити в інсайт» – потрапити в підсвідомість споживача.

Консюмер (consumer) – споживач.

Консьюмер промоушн (consumer promotion) – маркетингове стимулювання купівельного попиту, елемент торгового маркетингу, набір заходів, спрямований безпосередньо на стимулювання покупця

Квадрат – людина, що нічого не розуміє, квадратний.

Кваркати – працювати в програмі «Quark XPress».

Кидати понти – влаштовувати презентацію, піарити на ТБ або радіо.

Цеглина – велика стаття.

Клієнт адекватний – хороший клієнт.

Клієнт не адекватний – поганий клієнт.

Клієнта затоптали – клієнт вже має сторонні пропозиції і втрачений для рекламного агентства.

Комунікувати (communicat) – доносити повідомлення до респондентів.

Конотації ( connotation) – асоціація. «Викликає погані конотації» – викликає погані асоціації.

Косуха – прихована реклама в пресі.

Кріейтів хук (creative hook) – креативний гачок, креативна виверт, на яку реагує споживач.

Кутузов – керівник маркетинг відділу.

Лікувати – просто, популярно і доступно пояснювати клієнту переваги товару.

Злямзити – займатися плагіатом.

Медіапланерист – фахівець з медіа планування.

Медовий місяць – місячна рекламна кампанія із залученням мас-медіа

Мітингувальня (meeting) – переговорна.

Мулька – те саме, що і «Лямзік»

Ми все забрендимо – агентство обіцяє клієнту, що рекламне повідомлення буде містити більше елементів корпоративного стилю: логотипів, упаковки товару, імені бренду і т.д.

Мишка-наружка – зовнішня вивіска невеликого розміру

На чужих дровах – робити власну рекламу на чужому успіху.

Нажорістий – крутий замовник.

Наружка – об’єкти зовнішньої реклами. Зовнішня реклама – реклама на вулицях (щити, перетяжки і т.п.), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина, козирок і т.п.), а також на транспорті.

Не в масть – не хочу я цим займатися (в сенсі: «Не панська справа …»)

Не файнал (final) – неостаточний варіант.

Нід (Need) – необхідність, потреба, потреба.

Обрізати – скоротити рекламний бюджет.

Огірки – ескізи, розкадровки майбутнього ролика. Малювати огірками – малювати примітивно: «палиця, палиця, огірочок».

Окопатись – зайняти вигідну торгову площу.

Окопатись конкретно – ще й використовувати адміністративний ресурс.

Підгорнути – звабити, переконати замовника.

Підгортати галявину – грамотно проводити маркетинг власних послуг, в тому числі привчати замовника до цін.

Запрувіти ідею (prove) – затвердити ідею у клієнта.

Відпіарити – провести PR– кампанію.

Отпрессити – ну, провели ми, Вашу рекламу в пресі …

Відотфідбейчити (Feedback) – дати коментар, зворотній зв’язок.

Паблік – сформований імідж чогось.

Піжама – програма «Page Maker»

Піпіем (Pre Production Meeting) – зустріч напередодні зйомок рекламного ролика.

Пітчеватись – брати участь в конкурсі на право розробляти креатив, займатися медійним обслуговуванням і т.д.

Підвал – нижня частина газетної шпальти

Повісити – розмістити зовнішню рекламу.

Підводка – інформація ведучого програми, яка випереджає відео сюжет TV.

Підв’язки – підмонтоване до сюжету.

Підключити важку артилерію – дати рекламу на ТБ.

Fine tuning – відшліфувати, довести до блиску.

Почернушкі – позначки замовника на листочку при формулюванні завдання.

Поюзаний (user) – був у вжитку.

Примус – вдалий хід в рекламі, найчастіше друкованій. «Примус коптить» – означає, аудиторія не прониклась всією глибиною задуму початківця рекламіста.

Прогнути клієнта – домогтися виплат, які раніше не заплановані в рекламному бюджеті.

Продати – отримати згоду клієнта на втілення запропонованої ідеї.

Розмазати текстовуху – зверстати «абияк».

Релевантність – відповідність.

Референс (reference) – посилання, згадка.

Сатісфаканье – регулярне, найбільш повне, але неоплачуване задоволення потреб клієнта початківцем рекламістом в надії на те, що клієнт, «попрацювавши і побачивши рівень», потім почне платити.

Серпентарієм – аккаунтській відділ.

Синя собака – один з варіантів креативного втілення ідеї, яку агентство презентує клієнту.

Спецуха – спеціальне (особливо оплачене) розміщення реклами на газетній шпальті.

Сюр – дуже добре, практично «дикий понт».

Теплий клієнт – клієнт, який не знає, чого хоче, і постійно нудить про своє невдоволення.

Топтун – рекламний агент, який працює «від дверей до дверей».

Треш (trash) – дуже погано.

Вбити смугу – вдало розмістити рекламне оголошення в пресі так, щоб інша реклама була маловиразна.

Указявочка – невдало зроблений вказівник. Відповідно, фірма, що має поганий покажчик, називається «указявочная фірма»

Упаковані клієнти – отримати замовлення, укласти договір на обслуговування

Упарити – уламати ЗМІ на велику знижку

Влаштувати мочилово на ринку – демпінгувати цінами.

Факапнутись (fuck up) – ізганьбитись, потрапити в халепу.

Фізики – «фізичні особи». «Реклама для фізиків» – реклама для громадян.

Фізик-теоретик (презр.) – нормальні люди зі здоровою психікою, тобто громадяни, які не зрозуміли великого рекламного задуму і не відгукнулися на рекламне звернення, для фізичних осіб.

Фішка – вдалий рекламно-іміджевий хід, знахідка. Навпаки, зрубити фішку вміють тільки справжні професіонали.

Фолт (від англ. Fault) – вина, промах.

Ліхтарик – ударна, зазвичай великих розмірів буква в слові

Характер бренда (character) – герой, постійно з’являється в комунікаціях бренду.

Художник-письменни – загальна назва для творчих співробітників агентства.

Цимус – більше, ніж «сюр», але менше, ніж «дикий понт».

Горище – верхня частина газетної шпальти.

Чізняк (cheese) – рекламний ролик, де всі щасливі, посміхаються.

Шелкуха – шовкографія.

Штукатурка – термін газетних рекламістів, текст дається на фоні з дрібним «бекграундом».

Іба – те саме, що і «РИБА» – заготовина.

Екзюгірірованно – (від англ. Exaggerate – «перебільшувати, ускладнювати») – перебільшено.

Схожі публікації

Життя літературного персонажа – гра за правилами автора

Подейкують, що до сих пір, ніхто не знає, як створити супер штучний інтелект. Це означає, що йог…

Типові персонажі та архетипи в кінофільмах

«Неуважний професор»Неуважний професор-геній, який дуже сконцентрований на своїй справі.

Текст на картинках. Як зробити так, щоб реклама легко читалася і запам’ятовувалася

Рекламні тексти та історії на картинках. Коротка історія зображення. Перші картинки, які потр…

Замовити рекламну історію, сценарій, відеомонтаж. Всі види сторітелінгу.

Соцмережі

Новини: